PŘIROZENÝ POHYB

18.10.2017

I můj život byl do mých 29 let plný utrpení. Byla trvale nešťastná, což vyústilo ve stav hluboké deprese. Vše jsem přičítala své slabosti, neschopnosti, ale zejména nepřízni osudu. Dnes mám pocit, že mluvím o někom jiném. Jedné probdělé noci přišel totiž nejúžasnější moment v mém životě, jenž nemůže překonat žádný zážitek. S pomocí duchovního učitele Eckharta Tolleho jsem prošla transformací vědomí a odhalila své skutečné a přirozené já. Díky tomu jsem náhle pocítila hluboký vnitřní klid a krásu života. Má mysl mě přestala ovládat, protože jsem se ocitla plně v přítomnosti a všechny mé problémy zmizely. Tento stav se ve mně ještě několik týdnů prohluboval a už mě nikdy neopustil. Svou vnitřní proměnou jsem spontánně ovlivnila i svého partnera a od té doby je náš vztah harmonický a láskyplný, ačkoliv byl dříve plný bolesti, závislosti, lží a napětí. Začala jsem vést s některými lidmi duchovní rozmluvy a zpozorovala, že energie mých slov způsobovala změny i u nich. A tak jsem po několika letech uposlechla své nutkání stát se duchovním mentorem. Poskytuji individuální konzultace a pořádám semináře, ve kterých přednáším menším skupinám.