O MNĚ

V dětství jsem se věnoval atletice, kanoistice a basketbalu. Ve dvaceti letech jsem propadl bojovým uměním - musadu, thajskému boxu, ale hlavně MMA. Po vojně jsem začal pracovat jako osobní trenér a prošel si mnoha etapami a zejména omyly. Až po mnoha letech jsem se začal zabývat komplexním pohybem a zdravotními aspekty. Vzdělával jsem se u PhDr. Jiřího Čumpelíka, Ph.D., předního odborníka na vývojovou kineziologii, kterou využívá v kombinaci s výukou jógy. Naučil mě, jak nechat pracovat přírodu, která je velmi moudrá. V mém rozvoji mi pomohlo i několik kurzů pod vedením fyzioterapeuta Prof. PaedDr. Pavla Koláře,  Ph.D., kurz Dornovy metody a mnoho dalších odborných seminářů. S těmito zkušenostmi jsem začal pracovat na vytvoření komplexních pohybových jednotek, které rozvíjí všestranné motorické dovedností v souladu s přírodou. Velikou inspirací se pro mě stali Erwan Le CorreIdo Portal.